1882 MAGAZINE
BY Symington Family Estates
Logo design for Symington Family Estates debut magazine "1882".
Client
Symington Family Estates​​​​​​​
Art Direction
Carla Oliveira
Logo/Lettering Design
Xesta Studio
Year
2020
Back to Top